Oleh Kho Thong Eng
21 Disember 2022, 12:11

Untuk mendapatkan maklumat terkini, ikuti kami melalui Telegram

Langgan Sekarang

Imbuhan apitan ke-…-an merupakan imbuhan yang dapat ditambah pada pelbagai bentuk kata dasar. Hal ini meliputi kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Dalam hal ini, imbuhan ke-…-an biasanya membawa pengertian “hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar”. Sila lihat contoh yang berikut:

Kata Tunggal

kesukaan, kejatuhan, kebenaran

 

Kata Terbitan (kata dasar yang sedia berimbuhan)

beR- keberkesanan

meN- kemenjadian

teR- keterlibatan

juru- kejurulatihan

tata- ketatasusilaan

bi- kebitaraan

-wan kedermawanan

-si- kesinambungan

-er- kecemerlangan

 

Kata Majmuk

setiausaha kesetiausahaan

sukarela kesukarelaan

 

Kata Ganda

malu-malu kemalu-maluan

pura-pura kepura-puraan

 

Frasa

Frasa Adjektif

tidak adil ketidakadilan

tak normal ketaknormalan

kurang senang kekurangsenangan

 

Frasa Kerja

tidak hadir ketidakhadiran

boleh laras kebolehlarasan

kurang ajar kekurangajaran

Imbuhan ke-…-an dapat ditambah pada kata dasar yang meliputi kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Sila lihat contoh yang berikut:

 

Kata Nama

kerajaan, kesiangan

 

Kata Kerja

kebangkitan, keterlanjuran, keberkesanan

 

Kata Adjektif

kesalahan, kejelitaan, kesementaraan, keterampilan

 

Kata Tugas

kesudahan, kemestian, keengganan, kesatuan

 

Kata terbitan yang berimbuhan ke-…-an meliputi pelbagai golongan kata, seperti yang berikut:

 

Kata Nama

Kementerian, kediaman

 

Kata Kerja

kehujanan, kecurian

 

Kata Adjektif

keinggerisan, kesukanan

 

Ada kata terbitan berimbuhan ke-…-an yang tergolong dalam lebih daripada satu golongan kata. Hal ini bergantung pada konteks penggunaannya dalam ayat yang berkenaan. Sila lihat contoh yang berikut:

 

Kata Kerja sebagai Kata Dasar

1a.  Rumahnya kecurian.

1b.  Kecurian telah berlaku.

 

Kata Adjektif sebagai Kata Dasar

2a.  Dia ketakutan.

2b.  Ketakutannya tidak masuk akal.

 

Dalam ayat 1a, kata kecurian ialah kata kerja pasif yang membawa maksud “diceroboh masuk oleh pencuri”, manakala dalam ayat 1b, kata kecurian ialah kata nama yang bererti “kehilangan harta benda kerana kena curi”. Dalam ayat 2a, kata ketakutan ialah kata kerja pasif yang membawa maksud “dilanda perasaan takut”, manakala dalam ayat 2b, kata ketakutan ialah kata nama yang mendukung maksud “rasa gentar untuk menghadapi sesuatu yang dianggap membahayakan diri”.

 

Ada juga kata terbitan dengan imbuhan ke-…-an yang mendukung maksud yang berbeza. Sila lihat contoh yang berikut:

 

3a.  Kediaman muridnya merisaukan hatinya.

3b.  Kediamannya terletak di pinggir bandar.

 

Dalam ayat 3a, kata kediaman bererti “keadaan diam atau tidak bercakap”, manakala dalam ayat 3b, kata kediaman bermaksud “tempat tinggal”.

 

Kata terbitan yang sedia berimbuhan ke-…-an dapat juga menjadi kata dasar bagi kata terbitan lain. Sila lihat contoh yang berikut:

 

Kata Dasar Ke-…-an Kata Terbitan

kedudukan berkedudukan

kepentingan berkepentingan

kerajaan berkerajaan

 

Selain itu, kata terbitan dengan imbuhan ke-…-an dapat juga bergandingan dengan kata peri untuk menghasilkan kata majmuk.  Sila lihat contoh berikut:

 

Kata Terbitan Ke-…-an     + Peri

kebinatangan perikebinatangan

kemanusiaan perikemanusiaan

kesopanan peri kesopanan

 

Kata terbitan ke-…-an dapat juga menghasilkan bentuk kata yang kompleks dengan mekanisme morfologi yang berlapis-lapis. Sila lihat contoh yang berikut:

 

Bentuk Asal Unsur Tambahan Bentuk Akhir

kemanusiaan peri perikemanusiaan

perikemanusiaan ber- berperikemanusiaan

berperikemanusiaan tidak tidak berperikemanusiaan

tidak berperikemanusiaan ke-…-an ketidakberperikemanusiaan

 

Kata ketidakberperikemanusiaan sepatutnya ditulis sebagai kata ketidakberperikemanusiaanan kerana kata dasarnya ialah tidak berperikemanusiaan dan imbuhannya ialah ke-…-an.  Maksud kata tersebut ialah “hal atau keadaan tidak berperikemanusiaan”. Walau bagaimanapun, bentuk -an pada imbuhan ke-…-an telah digugurkan kerana kata kemanusiaan sudah sedia berakhir dengan bentuk -an.  Hal ini selari dengan kata memberi yang menjadi kata memberi selepas bentuk -i pada imbuhan mem-…-i digugurkan (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, 2015:207).  Dengan itu, terhasillah kata ketidakberperikemanusiaan yang mengandungi 25 huruf dan 25 bunyi, iaitu antara kata bahasa Melayu yang terpanjang.

Artikel ini ialah © Hakcipta Terpelihara JendelaDBP. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.
Buletin JendelaDBP
Inginkan berita dan artikel utama setiap hari terus ke e-mel anda?

Kongsi

error: Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara JendelaDBP.