Oleh Kho Thong Eng
6 November 2023, 17:44

Untuk mendapatkan maklumat terkini, ikuti kami melalui Telegram

Langgan Sekarang

Binaan bahasa boleh wujud secara bersama-sama dalam keadaan homogen (sejenis) atau heterogen (hibrid). Sebagai contoh, binaan frasa yang homogen melibatkan golongan kata yang sama. Sila lihat contoh yang berikut:

Golongan Kata Contoh Kata Pertama Kata Kedua
KN + KN baju hujan baju hujan
KK + KK mencari gali mencari menggali
KA + KA cantik jelita cantik jelita

KN:  Kata nama,   KK:  Kata kerja, KA:  kata adjektif

 

Walau bagaimanapun, ada kalanya golongan kata yang berbeza (hibrid/heterogen) dapat bergabung untuk menghasilkan frasa hibrid yang tersendiri. Contohnya ialah binaan hibrid (heterogen) dalam frasa. Sila lihat contoh yang berikut:

 

Frasa Nama

Golongan Kata Contoh Kata Pertama Kata/Unsur Kedua
Bilangan + KN dua orang dua orang
KN + Penentu orang itu orang itu
KN + KA gadis cantik gadis cantik
KN + FS rumah di kampungnya rumah di kampungnya
KN + KK mesin jahit mesin jahit
KN + Bilangan tempat kedua tempat kedua

FS:  Frasa sendi nama

 

 

Frasa Kerja

Golongan Kata Dasar Contoh Kata Pertama Kata/Unsur Kedua
Bilangan + KA bersatu padu satu padu
KK + KN bercampur tangan campur tangan
KK + KA bertemu ramah temu ramah

 

Frasa Adjektif

Golongan Kata Dasar Contoh Kata Pertama Kata/Unsur Kedua
KA + KN cepat tangan cepat tangan

 

Ada juga partikel penegas yang tidak dapat berdiri sendiri dalam ayat dan terpaksa bergabung dengan bentuk lain dalam ayat. Sila lihat contoh yang berikut:

1a.  Mengapakah dia tidak hadir?

1b.  Apatah lagi yang dapat kita buat?

1c.  Silalah masuk.

 

Dalam 1a, kata mengapakah merupakan gabungan hibrid antara kata tanya mengapa dengan kata penegas -kah. Dalam 1b, kata apatah merupakan gabungan hibrid antara kata ganti nama tanya apa dengan kata penegas retorik -tah. Dalam 1c, kata silalah merupakan gabungan hibrid antara kata silaan sila dengan kata penegas -lah.

Bentuk klitik -nya, kau-, mu-, ku- dan -ku dapat membentuk gabungan homogen (sejenis) atau hibird (heterogen) dengan kata lain. Sila lihat contoh yang berikut:

2a.  Basikalnya baru sahaja dibaiki.

2b.  Kakaknya sering menasihatinya.

 

3a.  Bukumu itu sangat berguna.

3b.  Adakah buku itu sudah kaubaca?

3c.  Siapakah yang menolongmu semalam?

 

4a.  Bajuku sudah koyak.

4b.  Bilik ini sudah kukemas.

4c.  Dia sudi membantuku.

 

Dalam kelompok ayat 2, bentuk -nya ialah bentuk enklitik bagi kata ganti nama diri orang ketiga dia. Oleh itu, basikalnya dan kakaknya ialah frasa nama bentuk binaan sejenis (homogen) antara kata nama basikal atau kakak dengan bentuk nama enklitik -nya, manakala kata menasihatinya ialah binaan hibrid antara kata kerja menasihati dengan bentuk nama enklitik -nya.

Dalam kelompok ayat 3, bentuk -mu ialah bentuk enklitik bagi kata ganti nama diri orang kedua kamu dan bentuk kau- ialah bentuk proklitik bagi kata ganti nama diri orang kedua engkau. Oleh itu, bukumu ialah frasa nama bentuk binaan sejenis (homogen) antara kata nama buku dengan bentuk nama enklitik -mu, manakala menolongmu ialah frasa kerja binaan hibrid antara kata kerja menasihati dengan bentuk nama enklitik -mu. Kata kaubaca pula ialah binaan hibrid antara bentuk nama proklitik kau- dengan kata kerja pasif baca.

Dalam kelompok ayat 4, bentuk -ku ialah bentuk proklitik dan enklitik bagi kata ganti nama diri orang pertama aku. Oleh itu, bajuku ialah frasa nama bentuk binaan sejenis (homogen) antara kata nama baju dengan bentuk nama enklitik -ku, manakala kata membantuku ialah binaan hibrid antara kata kerja membantu dengan bentuk nama enklitik -ku. Kata kukemas pula ialah binaan hibrid antara bentuk nama proklitik ku- dengan kata kerja pasif kemas.

Selain menjadi bentuk enklitik, ada kalanya partikel -nya merupakan kata pembenda dan kata penekan yang bergabung secara hibrid dengan golongan kata yang lain. Sila lihat contoh yang berikut:

5a.  Pandainya budak itu mengagumkan.

5b.  Kepandaian budak itu mengagumkan.

 

6a.  Wah, pandainya budak itu!

6b.  Wah, pandai budak itu!

 

7a.  Hadirnya musuh ketatnya tidak disangkanya.

7b.  Kehadiran musuh ketatnya tidak disangkanya.

 

Dalam ayat 5a, kata pembenda -nya bergabung secara hibird dengan kata adjektif pandai untuk membentuk kata nama hibrid pandainya yang mendukung makna seperti kata nama kepandaian (lihat ayat 5b).

Dalam ayat 6a pula, kata penekan -nya bergabung secara hibird dan opsyenal dengan kata adjektif pandai untuk membentuk kata adjektif hibrid pandainya yang mendukung makna seperti kata adjektif pandai (lihat ayat 6b).

Dalam ayat 7a, kata pembenda -nya bergabung secara hibird dengan kata kerja hadir untuk membentuk kata nama hibrid hadirnya yang mendukung makna seperti kata nama kehadiran (lihat ayat 7b). Dalam hal ini, harus kita ingat bahawa bentuk -nya bukan imbuhan dalam bahasa Melayu.

Dalam bahasa Melayu atau bahasa Cina pasar, terdapat juga bentuk binaan hibrid antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina. Sila lihat contoh yang berikut:

Contoh Bahasa Pasar Jenis Frasa Kata Pertama Kata/Unsur Kedua
bo-lui (BMP) Frasa Adjektif bo (“tiada” dalam bC) lui (“duit” dalam bM)
tan lui (bMP) Frasa Kerja tan (“mendapat hasil” dalam bC) lui (“duit” dalam bM)
longkau (bCP) Frasa Nama (akronim) longkang (bM) zhuikau (bC)

bMP:  bahasa Melayu pasar, bCP:  bahasa Cina pasar (Hokkien)

 

 

Artikel ini ialah © Hakcipta Terpelihara JendelaDBP. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.
Buletin JendelaDBP
Inginkan berita dan artikel utama setiap hari terus ke e-mel anda?

Kongsi

error: Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara JendelaDBP.