Oleh Kho Thong Eng
4 Disember 2023, 12:55

Untuk mendapatkan maklumat terkini, ikuti kami melalui Telegram

Langgan Sekarang

Angka dengan tatabahasa seolah-olah tiada kaitan. Namun demikian, maklumat tentang angka dapat membantu kita mengingati dan menguasai tatabahasa bahasa Melayu.

Angka yang paling penting dari segi tatabahasa ialah angka empat (4). Hal ini dikatakan demikian kerana angka empat (4) berkaitan dengan morfologi bahasa Melayu.

Perkara Contoh
4 Bentuk Kata Kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, kata ganda
4 Golongan Kata Kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas
4 Proses Morfologi Pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan, pengakroniman
4 Jenis imbuhan Awalan, akhiran, apitan, sisipan

 

Akronim juga terangkum sebagai kata tunggal.

Empat Bentuk Kata dengan Contoh

Kata tunggal: jalan, jenama

Kata terbitan: penama, daratan, perjalanan, telapak

Kata majmuk: jawatankuasa, kos sut, bulan madu

Kata ganda: rumah-rumah, tetikus, bantu-membantu, huru-hara

 

Empat Golongan Kata dengan Contoh

Kata nama: buku, kajian

Kata kerja: duduk, termenung

Kata adjektif: cantik, pandai

Kata tugas: jika, dan, yang

 

Empat Proses Morfologi dengan Contoh

Pengimbuhan: ke-…-an + ada = keadaan

Pemajmukan: setia + usaha = setiausaha

Penggandaan: gunung + ganang = gunung-ganang

Pengakroniman: panggung + wayang + gambar = pawagam

 

Empat Jenis Imbuhan dengan Contoh

Awalan: meN-, beR-, di-, mempeR-

Akhiran: -an, -i, -kan

Apitan: ke-…-an, meN-…-kan, di-…-i

Sisipan: -el-, -er-, -em-, -in-

 

Angka empat (4) juga berkaitan dengan bidang sintaksis. Sila lihat contoh yang berikut:

Perkara Contoh
4 Pola Ayat Dasar FN + FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS
4 Jenis Ayat Ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan
4 Jenis Frasa Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama
4 Jenis KKTT KKTT tanpa pelengkap, KKTT dengan pelengkap, KKTT diikuti penerang kata dasar KKTT, KKTT dengan kata keterangan
4 Jenis Pelengkap Kata nama, kata adjektif, frasa sendi nama, klausa komplemen

FN = Frasa Nama, FK = Frasa Kerja, FA = Frasa Adjektif, FA = Frasa Sendi nama

KKTT = Kata Kerja Tak Transitif

 

Empat Pola Ayat Dasar dengan contoh

FN + FN: Dia guru.

FN + FK:  Ali menyanyi.

FN + FA: Aminah pandai.

FN + FS: Rashid ke kampung.

 

Empat Jenis Ayat dengan contoh

Ayat Penyata: Ujian akan diadakan.

Ayat Tanya: Siapakah orang itu?

Ayat Perintah: Lipat semua baju ini.

Ayat Seruan: Cis, berani awak mencabar aku!

 

Empat Jenis Frasa dengan contoh

Frasa Nama: buku rujukan, mesin jahit

Frasa Kerja: sedang belajar, sering mengantuk

Frasa Adjektif: masih cantik, sangat yakin

Frasa Sendi nama: dari Ipoh, kepada Ahmad

 

Empat Jenis Kata Kerja tak Transitif dengan Contoh

Tanpa Pelengkap: mandi

Dengan Pelengkap: menjadi askar

Dengan Penerang: berseluar baharu

Dengan Kata Keterangan: bermain bola

 

Empat Jenis Pelengkap dengan Contoh

Kata Nama: berpayungkan kertas

Kata Adjektif: tinggal miskin

Frasa Sendi Nama: berada di sana

Klausa Komplemen: berpendapat bahawa dia betul

 

Angka yang kedua penting ialah angkat dua (2). Sila lihat contoh yang berikut:

Perkara Contoh
2 Jenis Kata Kerja Kata kerja Transitif, Kata kerja Tak Transitif
2 Jenis KKT KKT dengan 1 objek, KKT dengan 2 objek
2 Bentuk Frasa Nama Inti + Penerang, Inti + Inti
2 Bentuk Inti + Inti FN Inti sama erti, inti lawan erti
2 Jenis Kata Bantu KB aspek, KB ragam

KKT = Kata Kerja Transitif, KB = Kata bantu

 

Dua Jenis Kata Kerja dengan Contoh

Kata Kerja Transitif: membaca buku

Kata Kerja Tak Transitif: berehat

 

Dua Jenis Kata Kerja Transitif dengan Contoh

KKT dengan Satu Objek: memancing ikan

KKT dengan dua objek: menghadiahi adiknya buku

 

Dua Bentuk Frasa Nama dengan Contoh

Inti + Penerang: pokok durian, tali panjang

Inti + Inti: hamba abdi, saudara saudari

 

Dua Bentuk Inti + Inti Frasa Nama dengan Contoh

Inti Sama Erti: teruna dara, tubuh badan

Inti Lawan Erti: ibu bapa, kerusi meja

 

Dua Jenis Kata Bantu dengan Contoh

Kata Bantu Aspek: pernah, akan, belum

Kata Bantu Ragam: mahu, mungkin, harus

 

Angka yang ketiga penting ialah angka tiga (3). Sila lihat contoh yang berikut:

Perkara Contoh
3 Bentuk FA Sama erti, lawan erti, berima
3 Bentuk Kata ganda Penuh, separa, berima
3 Jenis Penguat Hadapan, belakang, bebas

 

Tiga Bentuk Frasa Adjektif dengan Contoh

Sama Erti: cantik molek, penat lelah

Lawan Erti: tua muda, baik buruk

Berima: kurus kering, kering kontang

 

Tiga Bentuk Frasa Adjektif dengan Contoh

Ganda penuh: pintu-pintu, pandai-pandai

Ganda separa: tetingkap, zaman-berzaman

Ganda berima: kuih-muih, porak-peranda

 

Tiga Jenis Kata Penguat dengan Contoh

Penguat hadapan: terlalu, paling, maha

Penguat Belakang: benar, betul, nian, sekali

Penguat Bebas: amat, sangat, sungguh

 

Sudah tentu ada angka dan contoh lain yang dapat kita kaitkan dengan unsur tatabahasa bahasa Melayu. Dengan mengingat angka yang berkenaan, pengetahuan dan pemahaman kita tentang tatabahasa bahasa Melayu pasti meningkat.

Artikel ini ialah © Hakcipta Terpelihara JendelaDBP. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.
Buletin JendelaDBP
Inginkan berita dan artikel utama setiap hari terus ke e-mel anda?

Kongsi

error: Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara JendelaDBP.